Etik och miljö kring choklad

Det är viktigt att konsumenterna har möjlighet att på basis av riktig information kunna välja varor som uppfyller vars och ens specifika krav. Idag finns två organisationer som arbetar för att åstadkomma en tydlig märkning till konsumenternas hjälp.marken

  1. När det gäller frågor kring Mänskliga rättigheter (barnarbete m.m.) är det framförallt föreningen Rättvisemärkt som ansvarar för detta.
  2. När det gäller miljöfrågor (produktion utan kemiska bekämpningsmedel m.m.) är det framförallt föreningen Krav som ansvarar för detta.

 

MENU